യുഎഇയിലെ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു - Seekinforms

യുഎഇയിലെ ഏപ്രിൽ മാസത്തെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

യുഎഇയിലെ 2024 ഏപ്രിൽ മാസത്തെ പെട്രോൾ, ഡീസൽ നിരക്കുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. പുതിയ നിരക്കുകൾ ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ ബാധകമാകും,
സൂപ്പർ 98 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 3.15 ദിർഹമായിരിക്കും, മാർച്ചിലെ 3.03 ദിർഹം.
സ്‌പെഷ്യൽ 95 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 3.03 ദിർഹമാണ്, കഴിഞ്ഞ മാസം 2.92 ദിർഹം.
ഇ-പ്ലസ് 91 പെട്രോൾ ലിറ്ററിന് 2.96 ദിർഹമാണ്, മാർച്ചിലെ ലിറ്ററിന് 2.85 ദിർഹം.
കഴിഞ്ഞ മാസം 3.16 ദിർഹത്തെ അപേക്ഷിച്ച് ഡീസൽ ലിറ്ററിന് 3.09 ദിർഹം ഈടാക്കും. യുഎഇയിലെ വാർത്തകളും വിവരങ്ങളു തത്സമയം അറിയുവാൻ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പൽ അംഗമാകുക https://chat.whatsapp.com/IFwZd0YzoSVCnmIGPZS4b7

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *